Skip to content

Devetnica sv. Josipu

Znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Uvodna molitva

O, preslavni oče Isusov, zaručniče Marijin, patrijarhu i zaštitniče svete Crkve, kojemu je Vječni Otac povjerio da se na zemlji brine o Svetoj Obitelji i štiti je; štiti i nas, koji kao vjerni katolici pripadamo svetoj obitelji tvojega Sina – Crkvi – te nam isprosi vremenita dobra, a povrh svega budi nam u pomoći kako bismo jednom baštinili ona vječna. Posebice nam udijeli ove tri milosti: da nikada ne počinimo ni jedan smrtni grijeh, poglavito protiv čednosti, da gajimo iskrenu ljubav i pobožnost prema Isusu i Mariji te da zadobijemo milost blagoslovljene smrti, okrijepljeni svetim sakramentima. Udijeli mi također i milost za koju te molim u ovoj devetnici.

(S pouzdanjem i vjerom preporuči nakanu na koju moliš ovu devetnicu.)

PRVI DAN – Razboritost i pronicljivost u svim sumnjama i tjeskobama

Premilostivi Isuse, kao što si tješio svojega voljenoga oca u nedoumicama i neizvjesnostima kroz koje je prolazio, smišljajući način da otpusti svoju zaručnicu, Tvoju Presvetu Majku, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš obilje mudrosti i pronicljivosti u svim sumnjama i tjeskobama našega života, kako bismo uvijek živjeli u skladu s Tvojom presvetom voljom.

DRUGI DAN – Strpljivo podnositi vlastitu bijedu i nemoć

Premilostivi Isuse, kao što si svojim rođenjem, hvalospjevima anđela te posjetima pastira tješio svojega voljenoga oca u betlehemskom siromaštvu, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš milost da strpljivo podnosimo vlastitu bijedu i nemoć u ovom životu te da ispuniš naš duh svojom prisutnošću i milošću, kao i nadom u vječnu slavu.

TREĆI DAN – Ljubav i poštovanje prema Presvetom imenu Isus

Premilostivi Isuse, kao što si tješio svojega voljenoga oca pri bolnom misteriju obrezanja, primajući od njega slatko ime Isus, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš milost da uvijek izgovaramo Tvoje presveto ime s ljubavlju i poštovanjem, da ga nosimo u srcu, štujemo za života te da djelima i riječima izražavamo da si Ti naš Spasitelj i Otkupitelj.

ČETVRTI DAN Da budemo oni kojima milost služi za spasenje

Premilostivi Isuse, kao što si tješio svojega voljenoga oca zbog boli koju mu je prouzrokovalo Šimunovo proročanstvo, pokazujući mu nebrojeno mnoštvo svetih, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš milost da budemo jedni od onih kojima milost služi na spasenje, a ne na propast, te da vjerno surađujemo s milošću kako bismo dospjeli u Tvoju slavu.

PETI DAN – Izbavljeni od onih koji žele naštetiti našoj duši

Premilostivi Isuse, kao što te Tvoj voljeni otac odveo iz Betlehema u Egipat kako bi te izbavio od tiranina Heroda, ponizno te molimo da nas po zagovoru sv. Josipa izbaviš od onih koji žele naštetiti našoj duši ili tijelu, da nam udijeliš snage i ustrajnosti usred progona te da nas štitiš u izgnanstvu ovoga života dok se ne vratimo u nebesku domovinu.

ŠESTI DAN – Duhovno okrijepljeni Tvojom milošću

Premilostivi Isuse, kao što te Tvoj voljeni otac uzdržavao u Nazaretu, a Ti si ga zauzvrat, tijekom tolikih godina, nagradio svojom presvetom prisutnošću i naukom, ponizno te molimo da nas po zagovoru sv. Josipa duhovno okrijepiš svojom milošću i Presvetom Euharistijom te da živimo sveto i skromno, poput Tebe u Nazaretu.

SEDMI DAN – Nikada neću prestati vršiti Tvoju volju

Premilostivi Isuse, kao što si vršeći volju svojega nebeskoga Oca dopustio da Tvoj voljeni otac na zemlji iskusi silnu bol poradi toga što te izgubio na tri dana, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš milost da prije poželimo izgubiti sve, pa i naklonost prijatelja, nego prestati vršiti Tvoju volju te da te nikada ne izgubimo zbog smrtnoga grijeha, a ako bismo te kojom nesrećom i izgubili, da te brzo pronađemo u dobroj ispovijedi.

OSMI DAN – Smrt nalik Tvojoj

Premilostivi Isuse, koji si tješio svojega časnoga oca na času njegove smrti, prisustvujući njegovoj posljednjoj agoniji zajedno sa svojom Presvetom Majkom, njegovom zaručnicom, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš smrt nalik njegovoj. Da štićeni Tvojom milošću i prisutnošću Tvoje Presvete Majke i samoga slavnoga patrijarha, zaštitnika umirućih, umremo izgovarajući vaša presveta imena – Isus, Marija i Josip.

DEVETI DAN – Biti pravi katolici

Premilostivi Isuse, kao što si posredovanjem svojega zemaljskoga namjesnika izabrao svojega voljenoga oca za pokrovitelja svete Katoličke Crkve, ponizno te molimo da nam po zagovoru sv. Josipa udijeliš da budemo pravi katolici, da pravovjerno ispovijedamo katoličku vjeru, da bez straha živimo život dostojan vjere koju ispovijedamo, da nas neprijatelji nikada ne uspiju zastrašiti progonstvom ni zavesti prijevarama te da se nikada ne odijelimo od jedine i prave katoličke vjere.

Molba sv. Josipu

O sv. Josipe, oče i čuvaru djevica, tvojoj vjernoj zaštiti bio je povjeren sam Isus Krist, kao i Blažena Djevica Marija, Djevica nad svim djevicama. Po zagovoru Isusa i Marije, ta dva najmilostivija zaloga, molim te da mi isprosiš da, očuvan od svake nečistoće, uvijek vjerno služim Isusu i Mariji, čiste duše, nenavezana srca i čedna tijela. Amen.

Isuse, Marijo i Josipe, vama darujem dušu i srce svoje.

Isuse, Marijo i Josipe, budite mi blizu u mom posljednjem času.

Isuse, Marijo i Josipe, učinite da mi duša u vašem društvu pronađe mir.

 

ANTIFONA

Isusu je na početku njegova djelovanja bilo otprilike trideset godina, a bijaše – kako se držalo – sin Josipov (Aleluja).

Sveti Josipe, moli za nas, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

ZAVRŠNA MOLITVA

O Bože, koji si se neizrecivom Providnošću udostojao izabrati svetoga Josipa za zaručnika svoje Presvete Majke, udijeli nam da, budući da ga štujemo kao zaštitnika na zemlji, zaslužimo imati kao zaštitnika na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

3 x Očenaš, 3 x Zdravo Marijo, 3 x Slava Ocu