Skip to content

karmelski škapular

Karmelski Škapular

Škapular

    Škapular Karmelski škapular Karmelski škapular zapravo je habit. Onaj tko ga prima združuje se, u manjem ili većem stupnju, s karmelskim redom koji je posvećen… Read More »Škapular