Skip to content

Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Pravila preuzimanja članaka

Sadržaj na web portalu zakladasvetamaravillasodisusa.hr zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, fotografije, podaci i informacije objavljeni na portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka zaklade ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu zakladi. Ako ste dobili dozvolu za prenošenje članka s ovog web portala, to možete učiniti pod sljedećim uvjetima:

  • obvezno je prilikom prenošenja autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela – obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koje se prenosi

  • za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili videozapisa potrebno je zatražiti posebnu pisanu suglasnost uredništva zaklade. Strogo je zabranjeno prenošenja i objavljivanja sadržaja (članaka, videozapisa i fotografija) bez pismene suglasnosti.

Napomena: Tekstovi koji se prenose s drugih portala i web stranica, prenose se u izvornom obliku i ne lektoriraju se, osim po dogovoru. Za istinitost i vjerodostojnost podataka u prenesenim člancima ne odgovaramo.

Prenošenje sadržaja s web stranice zaklade u druge medije

Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s web portala zaklade pod sljedećim uvjetima:

  • ako autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svojeg djela te ako se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja

  • obvezno je prilikom prenošenja autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela

  • obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koje se prenosi

  • za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili videozapisa potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost uredništva zaklade.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

1. UVOD

1.1. Zaklada „Sveta Maravillas od Isusa“ je zaklada sa sjedištem u Splitu, Lovretska 27, OIB: 56715494079; koje se u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od dana 27.04.2016. godine (SL EU L 119 od 04.05.2016., ispravak L 127/2 od 23.05.2018.; dalje u tekstu skraćeno: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018; dalje u tekstu skraćeno: Zakon) smatra voditeljem obrade osobnih podataka.

1.2. ZAKLADA „SVETA MARAVILLAS OD ISUSA“ je osnovana sa svrhom promicanja, širenja i zauzimanja za duhovno nasljeđe sv. Maravillas od Isusa. Svrha zaklade je i pružanje potpore, novčane i drugih pomoći reformiranim klauzurnim samostanima bosonogih karmelićanki koji žive po Konstitucijama iz 1990. godine i onima koji pripadaju Udruzi svete Terezije. Osim navedenog, Zaklada će (u skladu s mogućnostima) novčano pomagati novim duhovnim pozivima bosonogih karmelićanki uz obvezu pisma preporuke i suradnju duhovnika te njegovu izjavu kako je osoba potencijalna kandidatkinja redovničkog zvanja za jedan od reformiranih Karmela koji žive po Konstitucijama iz 1990. godine ili za jedan od onih koji pripadaju Udruzi svete Terezije.

1.3. Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke ZAKLADA „SVETA MARAVILLAS OD ISUSA“ prikuplja, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.

1.4. Ova izjava se primjenjuje na sve osobne podatke koje ZAKLADA „SVETA MARAVILLAS OD ISUSA“ prikuplja i obrađuje bilo izravno bilo putem svojih suradnika.

2. DEFINICIJE

2.1. U ovoj izjavi se koriste sljedeći izrazi koji prema GDPR-u imaju sljedeće značenje:
„osobni podaci” – znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

– „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

3. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATAKE

3.1. ZAKLADA „SVETA MARAVILLAS OD ISUSA“ može prikupljati Vaše osobne podatke na sljedeće načine:
– ako nas kontaktirate – primjerice ako ispunite kontakt obrazac na našoj Internet stranici, ako nam putem e-maila ili na koji drugi način dostavite svoje osobne podatke ili se na našoj Internet stranici prijavite za primanje obavijesti (newsletter) ili zatražite dostavu predračuna ili ponude i slično ili zatražite kakve druge informacije ili nas kontaktirate iz kojeg drugog razloga;
– ako sudjelujete u našoj anketi, nagradnoj igri, marketinškoj kampanji ili slično, primjerice odgovaranjem na pitanja, unosom podataka i dr.;

3.2. Ako Vi nama dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebnu ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.

4. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

4.1. U okviru obavljanja poslovne djelatnosti ZAKLADA „SVETA MARAVILLAS OD ISUSA“ prikuplja odnosno obrađuje osobne podatke svojih klijenata odnosno ugovornih strana i drugih pojedinaca, ovisno o slučaju, kao što su:
– ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo; (ukoliko nam sami dostavite i dopustite)
– adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa; (ukoliko nam sami dostavite i dopustite)
– podaci o lokaciji, ako je primjenjivo i ako ste isto omogućili;
– IP adresa; (Svako računalo koje je povezano na Internet mora imati jednoznačno dodijeljenu IP adresu. Te adrese su nužne da bi se paketi upućeni s izvorišnog računala mogli preusmjeriti do odredišnog.)
– tehnički podaci (broje posjeta našoj Internet stranici i dr.).[IF1]

4.2. Vodimo se time da prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

5. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5.1. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo:

1) ispunili obveze propisane zakonima i propisima;
2) Vam dostavili informacije i/ili ponude i/ili drugo što ste Vi od nas tražili;
3) Vam dostavili informacije o novostima (newsletter);
4) upravljali i proveli ankete i/ili nagradne igre i/ili marketinške kampanje ili slično,
5) upravljali, analizirali i administrirali našu Internet stranicu;
6) upravljali, analizirali i administrirali naše stranice na društvenim mrežama;

6. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

6.1. Izvršavanje ugovora
Ako ugovarate odnosno koristite naše usluge, od Vas ćemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), državljanstvo, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa klijenta.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja usluga koje pružamo, te izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva klijenata i sporova s klijentima kao korisnicima usluga.

Ako ste ugovorili odnosno koristite naše usluge, nužno je da prikupimo određene osobne podatke koji se odnose na Vas kako bismo bili u mogućnosti ispuniti naše ugovorne obveze i pružati Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili.

6.2. Poštivanje pravnih obveza
Mjerodavni zakoni i propisi koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske propisuju i nama kao voditelju obrade nameću određene obveze koje zahtijevaju da prikupljamo i obrađujemo određene osobne podatke u zakonom određene svrhe, te da iste u određenim slučajevima i dostavljamo nadležnim tijelima.

6.3. Privola
U određenim slučajevima možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste za isto dali privolu. Važno je napomenuti da imate pravo povući privolu u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 13. ove izjave (Naši kontakt podaci i napomene).

7. POVEZNICE (Links)

7.1. Na našoj Internet stranici ćete možda naći poveznice na Internet stranice trećih koje postavljamo jer smatramo da bi mogle biti potrebne ili korisne, a koje su u vezi poslovne djelatnosti koju obavljamo.
Napominjemo da su Internet stranice na koje stavljamo poveznice izvan dosega ove izjave i ne možemo za iste snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti jer su to stranice trećih i na njih se primjenjuju njihova pravila i uvjeti zaštite osobnih podataka.

8. KOLAČIĆI (Cookies) I IP ADRESE

8.1. Naša Internet stranica koristi kolačiće da bi radila ispravno i da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja naše stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, što znači da naša Internet stranica mora na Vaše računalo, mobilni telefon ili drugi uređaj, spremiti malu datoteku (tzv. kolačići). Kolačići spremljeni na vaš uređaj nam omogućavaju da Vas prepoznamo na različitim Internet mjestima, uslugama, uređajima i/ili sesijama pregledavanja, te da bi se pohranile određene informacije i Vaše preferencije.

Prije spremanja kolačića obvezni smo zatražiti vaš pristanak, a obavijest o kolačićima i upit za pristanak se pojavljuju kada otvorite našu Internet stranicu. Ako odbijete odnosno onemogućite korištenje kolačića, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše Internet stranice ili njezinog dijela.

Naša Internet stranica koristi privremene kolačiće ili kolačiće sesije koji se uklanjaju s računala po zatvaranju Internet pretraživača. Mi privremene kolačiće koristimo da Vam omogućimo pristup sadržaju.

Koristimo i stalne ili spremljene kolačiće koji ostaju na računalu nakon zatvaranja Internet pretraživača. Naša Internet stranica koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup portalu kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Kolačići se mogu postaviti i ako koristite društvene mreže, ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju (primjerice „like“, „comment“, „share“) preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i dr.
Preferencije i postavke kolačiće mogu biti različite, ovisno o uređaju, operativnom sustavu i Internet pretraživaču koji koristite. Za više informacija posjetite www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

8.2. Podatke o Vašoj IP adresi prikupljamo prvenstveno iz sigurnosnih i tehničkih razloga, ali i u svrhu statistike i analize te unaprjeđenja kvalitete naših usluga koje Vam pružamo.

8.3. Radi praćenja podataka o posjećenosti naša Internet stranica koristi Google Analytics. Podaci se prikupljaju preko kolačića treće strane i IP adresa. Google Analytics čuva podatke trajno, a korisnik ih može izbrisati odnosno spriječiti. Za više informacija posjetite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Općenito o načinu na koji Google koristi podatke prikupljene s naše Internet stranice posjetite https://policies.google.com/privacy/google-partners?hl=en.

9. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA I ZADRŽAVANJE

9.1. Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je nužno za ispunjavanje odnosno postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U pravilu ćemo osobne podatke ugovornih strana čuvati trajno, osobne podatke osoba koje su se prijavile za primanje obavijesti (newsletter) – do povlačenja privole, odnosno do prestanaka našeg legitimnog interesa, osobne podatke osoba koje su nas kontaktirale iz nekog razloga – dok traje komunikacija, itd.

9.2. Kada nam Vaši osobni podaci više ne budu nužni odnosno prestane osnova za njihovu obradu, izbrisat ćemo ih iz našeg sustava odnosno uništit ćemo dokumentaciju u kojoj su isti sadržani, ovisno o slučaju.

9.3. Članak 10.1. i 10.2. se ne primjenjuju ako je mjerodavnim zakonima i/ili propisima za pojedinu svrhu propisan duži rok čuvanja osobnih podataka ili je to potrebno i/ili dozvoljeno iz kojeg drugog razloga.

10. SIGURNOST

10.1. U pogledu sigurnosti i zaštite Vaših osobnih podataka nastojimo primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo ih zaštitili. No unatoč tome, nažalost, nitko ne može jamčiti da je prijenos ili pohrana ili kakav drugi sustav ili mjera vezano za osobne podatke 100% siguran.

11. VAŠA PRAVA U VEZI OSOBNIH PODATAKA

11.1. Prema GDPR-u imate određena prava u vezi s Vašim osobnim podacima koja su navedena u nastavku. Svoja prava možete ostvariti u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 13. ove izjave (Naši kontakt podaci i napomene).

11.2. Pravo na pristup

Imate pravo tražiti i dobiti od nas kao voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama, u skladu s člankom 15. GDPR-a.

11.3. Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.

11.4. Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen koji od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.

Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.

11.5. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako:

1) točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili
2) obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili
3) mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
4) ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.

11.6. Pravo na prenosivost

Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.

11.7. Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

11.8. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Obrađivat ćemo Vaše podatke u skladu s GDPR-om, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjivati organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.

Međutim, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete zajedno s nama naći rješenje Vaše situacije, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 14.

Za više informacije možete posjetiti službenu stranicu www.azop.hr

12. NAŠI KONTAKT PODACI I NAPOMENE

12.1. Sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka, a naročito prava iz članka 12. ove Izjave, možete nas kontaktirati na koji od sljedećih načina:

1) e-mailom na adresu zakladasvetamaravillas@gmail.com
2) pismom na adresu: Split, Lovretska 27.
3) putem kontakt obrasca na našoj Internet stranici.

12.2. Molimo Vas da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje kojeg od Vaših prava iz članka 12. ove izjave jasno navedete što je predmet Vašeg zahtjeva i na koji se osobni podatak odnosi. Imajte na umu da ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije nego li postupimo po Vašem zahtjevu, i to iz razloga naše i Vaše sigurnosti, stoga postoji mogućnost da Vas povratno kontaktiramo u vezi Vašeg zahtjeva.

Svaki zahtjev ćemo razmotriti i nastojati postupiti po istome u razumnom roku. Molimo da imate na umu da određene okolnosti mogu uzrokovati određeni vremenski odmak u postupanju, primjerice ako zaprimimo veći broj zahtjeva u istom vremenskom periodu.

Ako ste zahtijevali ostvarenje nekog prava, primjerice brisanje ili ste povukli privolu, postoji mogućnost da zadržimo osobne podatke ili dio osobnih podataka koje smo prikupili jer potreba za time proizlazi iz zakona i obveza ili za to postoji nužnost iz određenih drugih razloga, primjerice da bismo dovršili kakvu transakciju započetu prije podnošenja zahtjeva.

13. IZMJENE I DOPUNE IZJAVE O PRIVATNOSTI

13.1. Kao voditelj obrade ćemo pratiti stanje po pitanju zaštite osobnih podataka i po potrebi unaprjeđivati mjere za zaštitu i druga bitna pitanja, stoga zadržavamo pravo s vremena na vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti ovu izjavu.

O izmjenama i/ili dopunama ove izjave ćemo Vas obavijestiti objavom na našoj Internet stranici na kojoj možete naći važeću verziju izjave.