Skip to content

Mistični život majke Maravillas od Isusa, bosonoge karmelićanke

Mistični život majke Maravillas od Isusa, bosonoge karmelićanke

Život svetaca istinski se poznaje samo ako se uđe u povijest njihove duše: kako se predaju ljubavi Gospodina Isusa Krista poistovjećujući se s njim, uranjajući u otajstvo prebivanja Presvetog Trojstva. To potvrđuje i bogata historiografija svetaca svih epoha u povijesti Crkve i, što je vrlo značajno, velikih karmelskih mistika: sv. Terezije od Isusa – avilske svetice – i svetog Ivana od Križa. Povijest jedne duše svete Terezije od Djeteta Isusa – svetice iz Lisieuxa – postaje pravi žanr ili književni stil bez kojeg se više ne može zamisliti suvremena povijest svetaca. 

Djelo don Baldomera Jiméneza Duquea Mistični život Majke Maravillas od Isusa – njezina duša koje je objavljeno 2002., godinu dana prije kanonizacije sv. Maravillas od Isusa na gradskom trgu Colón u Madridu, s četiri druga španjolska sveca dvadesetog stoljeća, od sv. Ivana Pavla II., odgovor je potrebi da još pažljivije prionemo duhovnoj perspektivi koja nam omogućuje dublje proniknuti u taj „tabernakul” nutarnjeg života sv. Maravillas od Isusa koji se uviđa i zrači iz čitave uzbudljive biografije svete karmelićanke 20. stoljeća kakva je ona bila!

Možda najvažnija karmelska svetica, toliko problematičnog i od tolike složenosti i povijesnog značaja za Crkvu i za svijet, dvadesetog stoljeća! Njezine kćeri iz Karmela u Cerro de los Ángelesu – njezina prvog osnutka – i kćeri iz Aldehuele, zadnjeg osnutka u kojemu su protekle posljednje godine njezina života, napisale su dirljivu priču o njezinom životu u djelu Ako mu ti dopustiš… objavljenom 1977., tri godine nakon smrti, a koje hrvatsko čitateljstvo već po- 10 Mistični život majke Maravillas od Isusa znaje.

Priča odiše duhovnom, naravnom i nadnaravnom svježinom koja izvire iz svakodnevnog ophođenja s onom koja im je bila majka i učiteljica na putu kontemplativnog poziva, vjerno slijedeći terezijansku baštinu. Iznimno djelo – iz mnogo razloga – za upoznavanje ljudske i duhovne osobnosti svetice i njezin izvrstan doprinos obnovi kontemplativnog posvećenog života, u svjetlu učenja Drugoga vatikanskog koncila, projicirajući ga u duhu evanđelja u teškim i vrlo diskutabilnim procesima obnove problematičnih postkoncilskih godina. Doprinos dragocjene vrijednosti, posebno za bosonogi Karmel.

To zasigurno nije bila uobičajena biografija – čisto anegdotska, možda svedena na vanjštinu i kronologiju – majke Maravillas od Isusa; a opet, otvorena je da se obogati i upotpuni konkretnijim proučavanjem njezina nutarnjeg života: njezine duše. To je sjajno postignuto djelom don Baldomera Jiméneza Duquea koje predstavljamo. Teško da bi španjolska panorama učitelja duhovne teologije druge polovice 20. stoljeća mogla iznaći autora više i bolje opremljenog intelektualno, duhovno i crkveno od don Baldomera – tako poznat, samo pod vlastitim imenom – u svim španjolskim svećeničkim i redovničkim krugovima tog vremena – za unići u nutarnju povijest sv. Maravillas od Isusa tolikom teološkom kompetencijom i duhovnim skladom, nužno potrebnih na „mjestu” koje je zauzimao u životu Crkve u Španjolskoj koncem dvadesetog stoljeća, neshvatljivim bez posebnog i odlučnog značaja i utjecaja utemeljiteljice Karmela u Cerro de los Ángelesu – i drugih deset Karmela – u tako intenzivnom obliku i autentično obdržavajućem usvajanju nauka i normi Drugog vatikanskog koncila o posvećenom životu, posebno, o kontemplativnom posvećenom životu.

Uloga koju je odigrala sv. Maravillas od Isusa – kao što je prethodno navedeno – bila je odlučujuća u živoj raspravi o primjeni koncilskih zahtjeva na terezijanski Karmel; izvana tiha i ponizna, ali iznimno učinkovita u očuvanju nutarnje srži obnovljene karizme Reda, svojstvene njezinim samostanima bosonogih karmelićanki. predgovor hrvatskom izdanju 11 Don Baldomero poznat je po svojim studijama o sv. Tereziji od Isusa, sv. Ivanu od Križa i sv. Ivanu Avilskom – prvi dvoje rođeni u Avili, a treći duhom pripadnik toga grada – i ništa manje po teološkoj kompetenciji očitoj u njegovu djelu Traktat o mističnoj teologiji i djelima o teologiji i duhovnosti svećeništva.

Naš je autor bio desetljećima rektor bogoslovije u Ávili i odgojitelj mnogih generacija vrsnih svećenika, pobožnih, apostolski revnih, a u mnogim slučajevima dobrih učitelja i njegovatelja najbolje španjolske teologije nakon Drugog vatikanskog koncila. Don Baldomero se, da bi proučio nutarnju biografiju sv. Maravillas od Isusa, služi pismima koje je ona uputila svojim trima ispovjednicima – pravim duhovnicima – koji su je vodili i usmjeravali na njezinom putu posvećene kontemplativke, prožetom doktrinom i duhovnim naukom sv. Terezije Isusa i sv. Ivana od Križa. Oni su bili uz nju u najkompliciranijim i najdramatičnijim trenutcima njezina života poglavarice i osnivačice Karmela unutar i izvan Španjolske.

Bili su to o. Alfonso Torres, SJ (1926. – 1946.), o. Florencio od Djeteta Isusa, OCD (1938. – 1939.) i o. Valentin od sv. Josipa (1939. – 1972.). Prepiska s o. Alfonsom Torresom, SJ, najbrojnija je i najznačajnija za upoznati duhovni put sv. Maravillas od Isusa. Riječ je o pismima svetice njezinu duhovniku isusovcu, a ne onima o. Torresa majci Maravillas. Pisma koja je ona htjela uništiti, a što don Baldomero tumači kao gestu njezine općepoznate poniznosti.

Don Baldomero prvo prikazuje najtipičnije ljudske značajke i duhovnu osobnost majke Maravillas u uvodu prikaza njezina mističnog života, povijesti njezine duše. Naglašava njezinu izvanrednu staloženost, beskompromisnu istinitost u ophođenju sa svojim duhovnicima, njezino nutarnje predanje za vrijeme bolesti, njezine pokore, njezine grijehe.

Zatim nas poziva da ga slijedimo pri hodu njezinim duhovnim putem. Put svjetla koji uvijek sve više poziva na gorljivost! Vrlo rano posvećenje Gospodinu mlade Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, kćeri ministra i veleposlanika Španjolske pri Svetoj Stolici s početka 20. stoljeća, gosp. Luisa Pidala y Mon, raste i raste u nenavezanosti i prinosu Njemu, Raspetom i Uskrslom Gospodinu, u ljubavi za Njegovo 12 Mistični život majke Maravillas od Isusa Presveto Srce. Faza za fazom njezina duhovnog života postaje sve intenzivnija, posebno od njezina ulaska u Karmel sv. Lovre u Escorialu – oblačenja habita 1920. i prvih zavjeta 1922. – sve do njezine smrti u Aldehueli 11. prosinca 1974.

Nakon mirnog i spokojnog duhovnog početka u prvim godinama života u bosonogom Karmelu njezina će duša uskoro biti uronjena u osobno iskustvo „tamne noći”, duboko bolne, o kojoj je ona toliko znala iz čitanja i meditiranja djela sv. Ivana od Križa. Ovu mladu karmelićanku, zaduženu za osnutak i izgradnju novog Karmela u Cerro de los Ángelesu, neće zaobići posebni „Getsemanij” dijeljenja sa svojim Gospodinom i zaručnikom Isusom Kristom – od tjeskobe maslinskog vrta do toga da se, kao i On, pita zašto ju je Otac napustio. Madridski biskup povjerio joj je osnivanje samostana bosonogih karmelićanki u Cerro de los Ángelesu kako bi u neprestanoj zadovoljštinskoj i iskupljeničkoj molitvi bile uz Srce Isusovo, čiji je spomenik podignut na tom geografskom središtu Iberijskog poluotoka godinu dana prije njezina ulaska u Karmel u Escorialu, a pred kojim je 30. svibnja 1919. kralj Alfonso XIII. posvetio Španjolsku Srcu Isusovu, ne bez snažnog odjeka među sekularnim sektorom španjolskog društva u tom trenutku.

Morala je biti spremna za „oluje” u godinama radikalno sekularne Druge Španjolske Republike i iznimno okrutnog progona Crkve od 1931. do 1939. Malo je nedostajalo mladoj zajednici karmelićanki iz Cerro de los Ángelesa, sa svojom poglavaricom na čelu, da podnese žrtvu mučeništva, kao što su je pretrpjele tisuće i tisuće biskupa, svećenika, redovnica i redovnika, i vjernika laika u tom bolnom, a ujedno slavnom desetljeću Crkve u Španjolskoj.

Autor ove jedinstvene mistične biografije sv. Maravillas od Isusa majstorskom književnom finoćom uvodi nas u nutrinu njezine duše, počevši od onih prvih godina osnivanja Karmela u Cerro de los Ángelesu – godina „unutarnje oluje” i „vanjske oluje” u Crkvi u Španjolskoj progonjenoj kao nikad od početka kršćanstva – do dugog razdoblja poglavarice i učiteljice brojnih naraštaja karmelićanki i utemeljiteljice novih Karmela.

Godine duhovnog sazrijevanja u karmelićanskom životu – uvijek goreći većom i većom željom za tim da ljubi, u stilu avilske svetice maj- predgovor hrvatskom izdanju 13 ke Terezije od Isusa i oca sv. Ivana od Križa u ono vrijeme Drugog vatikanskog koncila sazvanog od sv. Ivana XXIII., a kojim je do kraja predsjedao sv. Pavao VI., za pastoralnu i apostolsku obnovu Crkve koja je pozvana evangelizirati novom teološkom svježinom svijet i društvo koji su izišli iz Drugoga svjetskog rata, toliko potrebni svjedoka i svjedočanstva Boga živoga, s obzirom na to da „tko ima Boga ništa mu ne manjka”, kako je poetično poučavala avilska svetica Terezija od Isusa. Autor svoje putovanje kroz povijest duše sv. Maravillas od Isusa zaključuje posljednjim stranicama koje naslovljava Ljubav sve objašnjava.

U suštini – piše on – očito je da je u posvećenju i mučeništvu ove žene ruka Božja. On je htio učiniti od nje sveticu i proročicu: trebala je biti suotkupiteljica, davati zadovoljštinu u teškim vremenima za Crkvu u Španjolskoj (str. 276.). Neka svi veliki sveci bosonogog Karmela, a nadasve naša Gospa Karmelska Djevica, udijele da čitanje stranica ovog djela o mističnom životu sv. Maravillas od Isusa bude na korist Crkvi i katolicima u Hrvatskoj kako bi živjeli sadašnjost, ali i budućnost, sa sve većom vjernošću po uzoru na hrvatske mučenike i svece!

Kardinal Antonio María Rouco Varela, madridski nadbiskup u miru
Madrid, advent 2021. godine

Svi su predmeti rad bosonogih karmelićanki iz Španjolske te se i na ovaj način potiče širenje apostolata svetice i pomaže u ostvarivanju svrhe Zaklade. Ako želite naručiti ovaj ili neki drugi nabožni predmet, ispunite narudžbu ili nam možete poslati e-mail s odabranim predmetima izravno na  zakladasvetamaravillas@gmail.com