Skip to content

Sveta Maravillas - Naravno u nadnaravnom

PREDGOVOR

Sveta Maravillas – Naravno u nadnaravnom
Oblikujući utjecaji njezine duhovne fizionomije

Alberto José González Chaves

S velikim zadovoljstvom pišem ovaj predgovor knjizi mons. Alberta Joséa Gonzáleza Chavesa Sv. Maravillas od Isusa – Naravno u nadnaravnom – Oblikujući utjecaji njezine duhovne fizionomije. Djelo je prvi put predstavljeno kao autorova doktorska disertacija na Papinskom sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu 2008. godine, a potom je, 2009. godine, pod istim naslovom tiskana knjiga na španjolskom jeziku. Hrvatski prijevod ugledao je svjetlo dana zahvaljujući marljivosti Zaklade »Sveta Maravillas od Isusa«.

Knjiga progovara o jednoj viziji, kako izvanjskoj tako i unutarnjoj, putovanja majke Maravillas od Isusa, koja današnjemu čovjeku otkriva privlačnost duhovnoga života i nadmoć Apsolutnoga u odnosu na banalnost površnoga mišljenja. Maravillas je svoj poziv kao bosonoga karmelićanka živjela u punini i prenosila ga svojoj braći i sestrama. To ju čini proročkim svjedokom kontemplativnoga života u Crkvi 20. stoljeća.

Ovo djelo predstavlja nam iznimno inteligentnu, energičnu i nježnu ženu, široka duha i vesele naravi, osjećajnu i razboritu, s darom nadnaravnoga doživljaja stvarnosti, a velike psihološke uravnoteženosti. Njezin duhovni poziv razvijao se usporedno s postupnom psihološkom zrelošću. Providnost ju je obdarila izvanrednim vanjskim i unutarnjim darovima. Na njezinu dugom i uzbudljivom životnom putu, od 1891. godine kada je rođena, pa do smrti 1974., Duh Sveti postupno zauzima sve veću ulogu.

Tajna je ove svetice bila u tome što se u svemu i kroza sve osjećala voljenom. Obitelj, obrazovanje, kultura, poziv u Karmel, osnivanje samostana, formacija na stotine časnih sestara, bolesti, nerazumijevanja – sve je proživljavala kroz duboko iskustvo Božje ljubavi. Njezina unutarnja autobiografija otkriva učenje sv. Ivana od Križa. Vođena njime, sv. Maravillas proživjela je čišćenje osjetila i moći duše, a potom i pasivno čišćenje duha u bolnoj i tamnoj noći svojega mističnoga života. To se intenziviralo od 1931. godine, kada raste mržnja prema Bogu i Crkvi u Španjolskoj. Maravillas osniva Karmel u Cerro de los Ángelesu u Madridu, kako bi bio živa svjetiljka pored spomenika Srcu Isusovu, koji je predstavljao srce cijeloga naroda i njegovu odanost Božanskomu Srcu Isusovu. To je uključivalo poziv na zadovoljštinu s Kristom Raspetim, na žrtvu za trijumf Njegova Srca, taj vrhunski izraz božanske ljubavi.

Kao odgojiteljica i majka, sv. Maravillas utjecala je na duhovno iskustvo stotina redovnica, ne samo svojih suvremenica već i današnjih kćeri, te širega kruga učenika. Predana očuvanju nasljeđa Terezije Avilske, obogaćujući ga svetošću vlastitoga života i života svojih sestara, Maravillas nam se predstavlja kao osobni primjer kršćanske i redovničke posvećenosti te kao model monaške duhovnosti u karmelsko-terezijanskoj karizmi. Nije kročila novim putovima unutar Karmela. Kao učenica Terezije Avilske, težila je njezino djelo što vjernije učiniti prisutnim u Crkvi. Nije bila »reformatorica« terezijanskoga nasljeđa, već prije živi primjer ostvarenja Terezijina duha u svojem vremenu. Svaki redak pisama sv. Maravillas, svako unutarnje iskustvo, svaki formativni kriterij za njezine sestre, svaki detalj osnutaka, nosi odjek Utemeljiteljice Bosonogoga Karmela. U tom smislu, majka Maravillas od Isusa nudi model obnove redovničkoga života u zajedništvu s Crkvom, kroz odgovarajuće prihvaćanje, preciznije tumačenje i uravnoteženu primjenu nauka Drugoga vatikanskoga sabora. Svetica je proročki uvidjela potrebu i nastojala očuvati privlačnost i proročku dimenziju redovničkoga života pred pogrješnim tumačenjima i doživljajima Sabora. Uistinu, Crkva ju je u postupku proglašenja svetom pokazala kao model povratka duhu utemeljitelja, kako je zatražio Sabor. Jer, Maravillas predstavlja teologiju redovničkoga života, ne izraženu u konceptualnim parametrima, već prevedenu u »kreativnu vjernost«, koja je plodonosna povratkom na izvorne temelje.

Intenzivno, iznimno bogato iskustvo Maravillas od Isusa nije bilo samo njoj namijenjeno: njezin nutarnji život bio je i njezino poslanje. Taj tako jednostavan nutarnji život za majku Maravillas izražen je u doživljaju da na sebi osjeća najljubazniji Božji pogled od kojega prima život, svjetlo i toplinu i može se jednostavno sažeti u ove riječi: »osjećam se ljubljenom od Gospodina«. U samostanu u Aldehueli, gdje je provela svoje posljednje godine, predala je svoju dušu Bogu 11. prosinca 1974., uzviknuvši: O, kakva je radost umrijeti kao karmelićanka! Crkva, kojoj je, poput svoje majke Terezije, željela biti radosno vjerna kći, žurno je pristupila njezinu uzdignuću na čast oltara: Maravillas od Isusa blaženom je proglasio sv. Ivan Pavao II., 10. svibnja 1998., dvadeset tri i pol godine nakon njezine smrti, a potom ju je i svečano proglasio svetom tijekom svojega apostolskoga putovanja u Španjolsku, u Madridu 4. svibnja 2003.

Predstavljajući ovo djelo, izražavam želju da duhovni značaj i baština ove španjolske svetice pomognu i vjernicima, osobito ljubiteljima karmelske duhovnosti u Hrvatskoj, gdje su već mnogi u majci Maravillas od Isusa prepoznali orijentir u svojem duhovnom životu. Neka njezin primjer potpune predanosti Kristu nastavi kazivati muškarcima i ženama današnjice, mladima i obiteljima, laicima i posvećenima, da je jedino zaista važno ono što Bog želi, kada želi i kako Bog želi. Neka nas u tom smislu prati zagovor ove svetice.

S dubokim poštovanjem i zahvalnošću, želim istaknuti iznimnu ulogu mons. Alberta Joséa Gonzáleza Chavesa. Njegova iznimna knjiga, koja otkriva kako se u običnim svakodnevnim trenutcima može pronaći duboka duhovna ljepota kroz život svete Maravillas od Isusa, duboko nas dotiče i ostavlja snažan dojam. Njegov pristup, koji na upečatljiv način spaja drevnu mudrost karmelske duhovnosti s novim putovima duhovnoga traganja, predstavlja neprocjenjiv doprinos našemu razumijevanju težnje duše k Bogu i Njegovoj slavi. Kroz ovo djelo, mons. González Chaves darovao nam je model duhovnosti koji snažno svjedoči o nepresušnim bogatstvima koje karmelsko duhovno nasljeđe nudi svima koji iskreno traže Boga.

 

Dražen Kutleša, 

zagrebački nadbiskup

Svi su predmeti rad bosonogih karmelićanki iz Španjolske te se i na ovaj način potiče širenje apostolata svetice i pomaže u ostvarivanju svrhe Zaklade. Ako želite naručiti ovaj ili neki drugi nabožni predmet, ispunite narudžbu ili nam možete poslati e-mail s odabranim predmetima izravno na  zakladasvetamaravillas@gmail.com