Skip to content

Devetnica u čast crkvenog naučitelja i mističnog oca svetog Ivana od Križa

Klečeći pred slikom sveca i pobožno se prekriživši, izreći čin kajanja.
Sada se moli za milost koju se želi zadobiti u ovoj devetnici. 
Na kraju se moli završna molitva.

MOLITVA ZA SVAKI DAN

Premilostivi Bože, koji si po svome neizmjernom milosrđu htio da sveti Ivan od Križa, dajući mu mnoge milosti i jedinstvene darove, od malena bude ispunjen mnogim krepostima te da po njima zadobije Tvoju ljubav i ljubav naše Presvete Majke.

Ponizno te molim da mi po njegovu zagovoru i zaslugama udijeliš kreposti te čistoću duše i tijela, kojima je ovaj slavni svetac bio ispunjen tijekom svoga života, kako bih nasljedujući ga zaslužio u ovom životu biti u milosti Tvojoj i milosti Tvoje Presvete Majke te da jednom u slavi vječno kličem u zajedništvu s vama. Amen.

PRVI DAN

Slavni sveti Ivane od Križa, koji si od svog djetinjstva nježno ljubio Presvetu Djevicu Mariju i križ Njezina Presvetog Sina, zaslužujući da po toj ljubavi budeš osobiti zaštitnik žalosnih i neutješnih duša.
Molim te, oče moj, prikaži moje molitve Majci i Sinu kako bi mi udijelili živu vjeru, čvrstu nadu, žarku ljubav i posebnu naklonost prema križu moga Gospodina, da živim i umrem praćen uvijek Njegovom milošću te postignem ono za što molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

DRUGI DAN

Slavni i uzvišeni oče moj, sveti Ivane od Križa, koji si još od ranih godina raspeo svoje tijelo brojnim mrtvljenjima i pokorama kako bi se što više suobličio s onima koje je Gospodin podnio na križu iz ljubavi prema nama.  
Molim te, oče moj preljubljeni, zagovaraj pred našim Gospodinom Isusom Kristom da mi ulije duh pokore kako bih poradi Njegove ljubavi trpio muke i boli koje će mi udijeliti te da time, dajući zadovoljštinu za nebrojene uvrede koje sam mu nanio i pročišćavajući dušu tako djelotvornim lijekom, zaslužim uživati zauvijek u slavi i zajedništvu s tobom te postignem ono za što molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

TREĆI DAN

Preljubljeni oče moj, sveti Ivane od Križa, koji si po svojoj neprestanoj molitvi zaslužio se zvati uzvišeni naučitelj i svjetlonoša u vođenju duša pri njihovu napredovanju na putu kreposti. Ponizno te molim, kao otac i prosvijetljeni duhovni vođa, prosvijetli moju dušu svjetlom svoga nebeskog nauka i pouči je uzvišenoj molitvi kojom će nenavezana na sve zemaljsko voljeti samo Boga i nebeske stvari te tako od Njegova Božjeg veličanstva izmoliti ustrajnost u činjenju dobra te milost za koju molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

ČETVRTI DAN

O moj preljubljeni oče, sveti Ivane od Križa, ogledalo strpljivosti i jakosti, koji si za Božju slavu i dobro tvoje Reforme podnio nebrojene muke i trpljenja dičeći se poput svetog Pavla sramotama i protivštinama.    
Molim te, sveče moj, izmoli mi od našeg dobrog Boga da podnosim sa strpljenjem i staloženošću duše sve protivštine kako bi se na Njegovu slavu moja duša, trpeći svoje boli i ljubeći one koji mi ih nanose, pročistila od taloga grijeha i kako bi napredovala u krepostima da tako zaslužim dobiti nagradu obećanu onima koji odvažno trpe poradi Boga i Njegove slave te kako bih postigao milost za koju molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.      

PETI DAN

Slavni oče moj, sveti Ivane od Križa, po velikoj moći koju ti je Gospodin udijelio nad zlim dusima i nad mnogima koje si istjerao iz duša i tijela.      
Ponizno te molim, budi prema meni pun ljubavi i suosjećanja, moleći da mi Njegovo Božje veličanstvo udijeli potpunu pobjedu u svim zasjedama i zavođenjima kojima me pakleni neprijatelj iskušava, ne samo tijekom života već i u času moje smrti, kako bih živeći i umirući s ovom nebeskom milošću postigao nagradu koju je Bog pripremio za pravednike u svom presvetom Kraljevstvu te kako bih postigao milost za koju molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

ŠESTI DAN

Slavni oče moj, sveti Ivane od Križa, koji si po svom čistom i čednom životu zaslužio da ti Bog i Njegova Presveta Majka udijele milost odupiranja nečistim nagonima i željama, te si posredstvom tvoga velikog duha postizao u mnogim dušama jedinstvena obraćenja.
Molim te, oče moj, sažali se nad mojom slabošću te mi izmoli od Boga, posredstvom Njegove Presvete Majke, krepost savršene čistoće kako bih živeći čiste duše i tijela jednog dana mogao uživati u vječnoj slavi te kako bih sada postigao ono za što molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

SEDMI DAN

Blagoslovljeni i slavni oče moj, sveti Ivane od Križa, koji si zbog svoje istaknute poniznosti zaslužio da te nazivaju „najmanji veliki”, a poradi svoje izvrsne mudrosti „mistični i kerubinski naučitelj”.                
Molim te, oče ljubljeni, isprosi mi od Boga ponizno srce kako bih se poznavajući svoju niskost i mane odijelio od ispraznosti i svjetovnih časti, krotko trpio uvrede koje mi se nanesu te tako hodeći sa svjetlom tvog nauka putem „ničega” stigao do posjedovanja svega u Bogu posredstvom Njegove milosti te kako bih sada postigao ono za što molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

OSMI DAN

O, slavni oče moj, sveti Ivane od Križa, s pravom te nazivaju ocem siromaha, lijekom bolesnih i tješiteljem ožalošćenih jer si već za života, a sada posredstvom svojih relikvija i slika, učinio nebrojena čuda.       
Molim te, oče moj, budi samilostan prema mojim nedaćama i patnjama te mi iskaži milost i od Boga isprosi lijek i utjehu koja mi je potrebna kako bih, hvaleći Njegovo Božje veličanstvo poradi ove i ostalih milosti koje mi je po tvojem zagovoru udijelio, zahvalio na ovoj osobitoj za koju molim, a za koju se nadam da će mi je udijeliti u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

DEVETI DAN

Ljubazni i uzvišeni oče moj, sveti Ivane od Križa, koji si se i na smrtnom času poradi nasljedovanja našeg Božanskog Otkupitelja odrekao odmora i utjehe – pa i one nebeske – te dragovoljno prigrlio napore i prezire, koliko god bili veliki. Kada ti je Gospodin rekao: „Ivane, kakvu nagradu želiš za svoje trude?”, Ti si mu velikodušnom i nenadmašivom hrabrošću odgovorio: „Gospodine, trpjeti i biti prezren poradi Tebe.” To je bilo tako ugodno Njegovu Božjem veličanstvu pa ti je udijelio da umreš prezren od stvorenja prolazeći kroz  Njegovu Muku, ali počašćen i ohrabren prisutnošću samog Stvoritelja.    
Molim te, preljubljeni oče, isprosi mi od Gospodina da te nasljedujem tijekom svoga života, da mi u smrti budu pomoć zasluge Njegove svete Muke te da mi po njoj oprosti sve moje grijehe i udijeli konačnu ustrajnost u Njegovoj milosti posredstvom koje ću ga moći uživati u tvom društvu čitavu vječnost u slavi. Molim te i za milost za koju molim u ovoj devetnici ako je za moje dobro. Amen.

Ostalo se moli kao i prvog dana.

ZAVRŠNA MOLITVA ZA SVAKI DAN

Uzvišeni sveti Ivane od Križa, izvrsni uzore u pokori, najizvrsniji naučitelju mistične teologije i savršeni učitelju molitve.         
Molim te, milostivo poslušaj moje molbe i prikaži ih Gospodinu kako bi bile uslišane. Ukloni iz mog srca svaku neurednu sklonost prema propadljivim zemaljskim dobrima te ga probudi na krepost. Sveče moj, kako mi se niskima čine zemaljske stvari kada razmatram nebeske! Kako mi privlačno izgleda svetost kada napustim grijeh! Ne dopusti da se izgubi u meni plod ovih svetih misli, već učini da ih uvijek sačuvam posredstvom molitve kako bih živeći u Gospodinovoj milosti preminuo poput pravednika da kasnije mognem uživati s tobom u Vječnosti.

Svi oni koji žele nabaviti tiskanu devetnicu ili relikviju sv. Maravillas od Isusa, sv. Terezije od Isusa ili sv. Ivana od Križa mogu nam se javiti putem e-maila zakladasvetamaravillas@gmail.com ili u inbox FB stranice.