Skip to content

Devetnica svetoj Tereziji od Anda

Uvodna napomena

Misli koje se nude za svaki dan – kako bi se nad njima razmatralo nekoliko minuta – uzete su od riječi do riječi iz knjige „Dnevnik i pisma Terezije od Anda”.

Bilo bi korisno zapamtiti ih i razmatrati tijekom dana.

Nije mali broj onih koji se naljute na Boga i svetce kada ne dobiju ono za što mole. Stoga je dobro sjetiti se da kada Bogu povjerite svoje probleme, dobro odrađena radnja uvijek proizvodi učinak. Istina je da se uvijek ne postiže rješenje za potrebu ili zdravlje za koje se moli, ali postiže se milost za dostojanstveno suočavanje s problemom. Nama kršćanima nije obećano da nećemo umrijeti i biti nemoćni, kao ni da nećemo izgubiti zdravlje, vid, dijete ili supruga… Razlika u korist onoga koji moli s vjerom jest da će onda, kada ga zateknu takve nesreće, patiti dostojanstveno, a da ne dopusti da ga pritisnu boli.

Devetnica

Vodič za svaki dan devetnice

Stavljajući se u Gospodnju prisutnost, nakon znaka križa i molitve djela kajanja, moli se sljedeće:

Molitva

Terezijo od Anda, koja si, ruku pod ruku s Marijom, postala mlada djevojka zaljubljena  u Isusa Krista, uzor si svetosti i put k savršenosti za Crkvu.

Znala si se smijati, voljeti i služiti. Bila si jaka za podnijeti bol i velikodušno si ljubila.

Znala si vidjeti Boga u jednostavnim životnim stvarima. Pokaži nam Očevu ljubav kako bismo živjeli prijateljstvo s radošću i u obitelji s nježnošću.

Pomozi slabima i tužnima da ih Duh Sveti ohrabri u nadi. Zagovaraj za nas i moli za Hrvatsku, ljubav i mir.  

Terezijo od Anda, omiljena kćeri čileanske Crkve, karmelska redovnice, prijateljice mladih, pomoćnice siromaha, moli za nas svakog dana. Amen.

U nastavku se:

– razmatra nad pripadajućim mislima za svaki dan devetnice

– moli jedan Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu i pripadajuća molitva za svaki dan.

Naposljetku se moli:

LITURGIJSKA MOLITVA

Milosrdni Bože, radosti svetih, Ti si mladenački zanos svete Terezije od Anda rasplamsao djevičanskom ljubavlju prema Kristu i svojoj Crkvi i u času križa učinio je radosnim svjedokom svoje ljubavi. Po njezinu zagovoru, ispuni nas milinom svoga Duha da mognemo riječju i djelom svijetu naviještati radosnu vijest Tvoje ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Preporučuje se svaki dan devetnice završiti molitvom za nakane Pape i potrebe Crkve, domovine te nadodati:

MOLITVA

Gospodine Isuse, Ti si izabrao Tereziju od Anda kako bi ljudima očitovao radost da te upoznaju i uzljube.

Zbog toga je živjela posvećena Tvojoj ljubavi te je mogla na svom licu odražavati Božje lice puno ljubavi.

Ti si joj, također, povjerio radosnu poruku Evanđelja, stoga je mlada Terezija od Anda živjela evanđelje ljubavi.

Molimo te, Gospodine, da proslavljena u Crkvi ispuni svoju misiju i probudi glad i žeđ za Tobom u ovom materijaliziranom svijetu te da učini da Tvoja poruka ljubavi, vjere i nade bude naviještena svoj našoj braći. Amen.

PRVI DAN: Život vjere

Za razmatranje:

“Dopustite da vas Bog ispuni.
Živite u Bogu po vjeri. Sve se mijenja kada se gleda ovo božansko sunce. Neka vjera bude leća koja će vam otkriti vašeg Stvoritelja. Duša koja ima vjeru, ima sve jer ima Boga. S njom se patnje preobražavaju.

Na primjer, jedno poniženje, u duhu vjere, prima se s radošću jer po njemu duša više nalikuje poniženom Isusu.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Sveti Oče, koji si uresio svoju službenicu Tereziju od Anda čvrstom i čistom vjerom, udijeli nam, kao i njoj, da kroz sve događaje u svom životu otkrivamo Tvoju ruku punu ljubavi te nam po njezinu zagovoru udijeli milost za koju te molimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

DRUGI DAN: Nada

Za razmatranje:

“Duša koja svoju nadu postavi u Boga ne treba strahovati jer On nadilazi sve prepreke, sve poteškoće.

Imajte povjerenje u Isusa. Njegovo srce krotko je, ne može podnijeti da ovce iz Njegova stada skrenu s puta. On ostavlja njih 99 kako bi išao u potragu za onom koja ga je napustila.

Bacimo se, s našim krivnjama i grijesima u bezdan, u ocean milosrđa. Isus suosjeća s našim bijedama, poznaje dubinu našeg jadnog srca. Stoga ne strahujte jer strah umanjuje ljubav.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Gospodine, nado onih koji u Tebe vjeruju, koji si udijelio svetoj Tereziji od Anda slijepo pouzdanje da će posredstvom molitve postići što te molila, učvrsti nam, po njezinu zagovoru, nadu da ćemo te jednom gledati u Nebu te da ćemo zadobiti ono za što te sada žarko molimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

TREĆI DAN:  Ljubav

Za razmatranje:

“Bog je postao stvorenjem, trpio je i umro za nas. Bog je postao hranom za svoja stvorenja… A to što smo mi neosjetljivi, što zaboravljamo na Njegovu ljubav, što mu ne predajemo čitavo svoje biće jedna je strašna nezahvalnost.

Ne budimo nezahvalni. Samo nas On može zasititi.

Ne gledajmo ono što radimo, nego koliko nam mnogo još nedostaje kako bismo mu uzvratili na Njegovu ljubav.

Kada se voli, sve je radost, križ nije težak, mučeništvo se ne osjeća, živi se više na nebu nego na zemlji.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu

Molitva: Ti, koji si svojom božanskom ljubavlju prožeo srce i čitav život svoje službenice Terezije od Anda, molimo te, po njezinu zagovoru, milost voljeti te svim našim snagama, s gorućom i vjernom ljubavlju poput one koju je ona imala, ništa ne pretpostavljajući Tvojoj ljubavi. Udijeli nam, također, ono za što sada molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

ČETVRTI DAN: Raspeti Isus

Za razmatranje:

“U sjeni križa nestaju sve gorčine.

Željela bih da oči svoje duše svrnete na raspetog Isusa. Tamo ćete pronaći ne samo olakšanje boli, već ćete naučiti patiti u tišini, bez unutarnjeg i izvanjskog mrmljanja.

Posredstvom patnji moram se suobličiti raspetom Isusu. To je moj jedini cilj.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Gospodine Isuse, koji si, zbog poslušnosti Očevoj volji i ljubavi prema nama, prihvatio muku križa, po zagovoru svete Terezije od Anda udijeli nam prihvaćanje patnje i trpljenja za dobro naše braće. Po bolima Tvoje muke, daj nam što te s vjerom molimo ako je Tvoja volja. Ti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

PETI DAN: Euharistija

Za razmatranje:

“Bog je postao hranom za svoja stvorenja. Jesi li ikada razmatrao ovu ludost ljubavi? Nakon blagovanja ovog božanskog tijela, kakvu li slaboću može osjetiti naša duša na svom putu?

Pričest je nebo na zemlji… Nakon pričesti sve imamo, jer imamo Boga koji je naše nebo u progonstvu.

Pričešćujmo se što češće kako bismo ga što više voljeli. Onaj tko se približi vatri, ugrije se.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Oče, koji si, posredstvom česte pričesti i ustrajnog razmatranja uskrsnog otajstva, doveo svoju službenicu Tereziju od Anda do sjedinjenja s Isusom u ljubavi, udijeli nam da nas pričest ražari i jača kao nju kako bismo što vjernije služili Tebi i našoj braći. Udijeli nam, također, ono što te po njezinu zagovoru molimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

ŠESTI DAN: Pobožnost Mariji

Za razmatranje:

“Moje ogledalo treba biti Marija. Budući da sam Njezina kći, moram nalikovati Njoj te ću tako nalikovati Isusu.

Kada se osjećaš sâm, govori Presvetoj Djevici od srca srcu, gledaj je i vidjet ćeš da ti smiješeći se kaže: „Tvoja te Majka nikada ne ostavlja samoga.” Kada, tužan i usamljen ne pronalaziš kome otvoriti dušu, potrči u Njezinu prisutnost, a plačljiv pogled tvoje Majke koji ti govori „nema boli slične mojoj boli”, utješit će te stavljajući u tvoju dušu kap utjehe koja pada iz Njezina žalosna srca.

Uvjeravam vas da ova pobožnost krunice Presvetoj Djevici ispunjava dušu srećom.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Oče nebeski, koji si htio da Djevica Marija bude majka Tvog Sina i naša majka: udijeli nam da joj, poput svete Terezije od Anda, izražavamo pobožnost punu povjerenja koja nas vodi k Njezinu nasljedovanju, pretvarajući naš život u neprestalni „da” Tvojim planovima za nas. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

SEDMI DAN: Bratska ljubav

Za razmatranje:

“Koliko dobra možeš napraviti među svojima ako si požrtvovna, ako ne tražiš svoju udobnost, nego dobro drugih!

Ljubav prema našim bližnjima jest mjera ljubavi prema Bogu.

Trudit ću se činiti druge sretnima.

Brinimo za bližnjeg, da mu služimo čak i onda kada nam to prouzrokuje odbojnost. Tako ćemo postići da prijestolje našeg srca zauzima njegov Gospodar, Bog naš Stvoritelj.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Gospodine Isuse Kriste, koji si nam, umirući na križu, dao najveći dokaz ljubavi, udijeli nam, po zagovoru svete Terezije od Anda, milost da se velikodušno i nesebično predamo ljubavi i služenju našoj braći. Udijeli nam, također, ono za što sada molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

OSMI DAN: Siromaštvo, žrtva

Za razmatranje:

“Poradi Isusa izabrala sam biti siromašna i raditi… bivajući siromašna više ću nalikovati Onome koji nije pronašao gdje prisloniti svoju glavu.

Ne imajući išta, srce ostaje čisto samo za Boga. Osjećam se sretno usred tolikog siromaštva jer imam Boga, a samo On mi je dovoljan.

Potrebno je da samo Bog zna kako je kalež koji pijem vrlo gorak.

Žrtve kojima se pokoravam, nisu žrtve; ljubav sve zaslađuje i olakšava.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu.

Molitva: Gospodine, koji si u svom zemaljskom životu izabrao živjeti u siromaštvu i oskudici od Betlehema do Kalvarije, udijeli nam, po zagovoru svete Terezije od Anda, milost nenavezanosti na nekorisno i prolazno, da znamo koristiti zemaljska dobra slobodna srca kako bismo ti s njima služili, služeći drugima, a posebice najsiromašnijima. Udijeli nam, također, milost koju molimo od Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

DEVETI DAN: Suglasnost s Božjom voljom

Za razmatranje:

“Budimo hostije hvale Presvetom Trojstvu. Kako? Izvršavajući u svakom trenutku Božju volju.

Kako bih vječno pripadala Bogu, moram savršeno vršiti Njegovu Božju volju. Ako je On moj Otac i poznaje sadašnjost, prošlost i budućnost, zašto mu se ne bih prepustila s potpunim povjerenjem?

Prepustimo se Bogu s ljubavlju kako bismo ispunili Njegovu volju vrijednu štovanja. To je plan svetosti o kojoj promišljam.

Što bih sve dala kako bih propovijedala čitavom svijetu o slijepom prepuštanju u Božje ruke.”

Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu

Molitva: Isuse, Ti si potvrdio da je Tvoja hrana bila vršenje Očeve volje. Posredstvom Tvoje službenice Terezije od Anda, koja je živjela bezuvjetno predana Tvojim planovima i zamislima, udijeli nam milost da prihvatimo sve kušnje, bolesti i patnje kao izraz Tvoje posvećujuće volje, kako bismo se tako mogli suobličiti s Tobom te jednog dana susresti te u Tvom kraljevstvu, ispunjavajući je u potpunosti i zauvijek. Udijeli nam, također, ako je na Tvoju veću slavu, ono za što te sada s vjerom molimo. Ti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Svi oni koji žele nabaviti tiskanu devetnicu ili relikviju sv. Maravillas od Isusa, sv. Terezije od Isusa ili sv. Ivana od Križa mogu nam se javiti putem e-maila zakladasvetamaravillas@gmail.com ili u inbox FB stranice.